Me and my Tree;-)

De Kowhai die vorige jaar voor mij is geplant
door de Hamurana Springs Society doet het goed !