De mortuis nil nisi bene

prioritymistakevan de doden niets dan goeds ?

Bewaren